Fackets framtid VI

Dags att blicka framåt. Hur vill vi att fackföreningarna ska se ut i framtiden? På en arbetsmarknad där:

 • Många byter arbete ett flertal gånger under sin livstid
 • Många har flera jobb samtidigt. Ibland i olika branscher.
 • Många har osäkra anställningar.
 • Många har F-skatt eller FA-skatt
 • Många är anställda av ett annat företag än det de faktiskt jobbar för

Några grundläggande krav på en fackförening är enligt mig:

 • Konflikt. Alla framsteg – kortare arbetsdag, semester, högre lön, säkrare arbetsplatser och så vidare – har kostat blod, svett och tårar. Det kommer de att göra i fortsättningen också. Är vi inte starka och organiserade tas rättigheter ifrån oss. Se bara på fenomenet bemanning eller fas3, som facket faktiskt har en konkret möjlighet att stoppa, men av någon anledning låter bli.
 • Kollektivism. Tillsammans är vi starka. Först när vi agerar kollektivt hamnar vi i en position där vi faktiskt kan utmana arbetsgivarna. Individuella löneförhandlingar har två sorters vinnare, några få enskilda arbetare samt företagen där de jobbar. Om vi förhandlar tillsammans kan vi sätta hårt mot hårt och se till att alla får det bättre. Inte bara de med smort munläder och brun tunga.
 • Lyhördhet. 1900-talet är över. Det har vår motpart fattat för länge sedan. Ju förr fackföreningsrörelsen gör det, desto bättre (se punkterna ovan).

Jag tänker återkomma med några exempel på hur fackföreningar jobbat i USA, Italien och Indien. Under tiden får du gärna bidra med dina ideer om hur facket kan arbeta i framtiden.

10 reaktioner på ”Fackets framtid VI

 1. De fackliga organisationerna har ingen möjlighet att generellt stoppa fas 3, det som finns är en möjlighet att stoppa enskilda placeringar om de arbetsuppgifter som skall utföras kan hävdas vara ordinarie arbetsuppgifter och om det faller in under deras avtalsområde. Många fas 3-placeringar är inte vad vi kan påstå är ordinarie arbete eller ens förlagt till en riktig arbetsplats eller inom ett regelrätt avtalsområde. En facklig organisation kan inte stoppa fas 3-placeringar som innebär att skriva livsbok, sticka utan garn eller vad det nu är man gör på ställen som Jobbfabriken.

  I övrigt så driver LO krav som du nämner – tex högre lön (även i branscher där ingen eller liten lönsamhet finns), låglönesatsningar, höjda lägstalöner. Man driver krav som skulle kraftigt begränsa möjligheterna för arbetsgivarna att låsa folk på otrygga villkor genom att begränsa visstidsperioden, villkorsförbättringar av avtalsförsäkringarna som innebär att arbetsgivaren får betala mer vid arbetsskador och rehabilitering.

  De centrala kraven om löneökningar är i grunden ett krav om kollektiva lönebildning, inte individuell, det är därför som LO fortsätter att driva konkreta krav med krontal. Däremot finns det möjlighet för pottfördelning lokalt, men inom LO är det den lokala organisationen och inte den enskilde som förhandlar. Ett problem, som troligtvis kommer att regleras hårdare, är individgarantin, alltså del av pott som ska garanteras den enskilde. Arbetsgivarsidan driver sina sedvanliga krav på att det ska vara sifferlöst och att lönen ska sättas direkt av chefen. Vissa tjänstemannafack har köpt detta.

  Lyhördhet. Fler och fler av LO:s förbund jobbar tydligare med olika former av förankringsprocesser, rådslag osv där avtalskrav formuleras bottom up. Delaktighet och engagemang efterlyses i allt större utsträckning, det är bra.

  Framtiden är redan här.

  Däremot finns det organisatoriska problem som du nämner ovan som inte närmar sig lösningar även om samtliga LO-förbund till exempel har förbundit sig att hjälpa en felorganiserad medlem. Otrygga anställningar, korta påhugg, arbetsgivare som kringgår LAS genom inhyrning, f-skatt eller entreprenad är kända problem som man söker lösa genom avtal. Det är inga okända frågor som du lyfter.

 2. Varje enskild fas3placering godkännas av facket. Vilket alltså skett 28 500 gånger. Det finns flera exempel på placeringar som stoppats av facket utan att det har rört sig om ordinarie arbete. Exempelvis har kommunal i Malmö konsekvent stoppat alla placeringar inom Malmö kommun. Alldeles oavsett hur sysselsättningarna sett ut.

  Placeringar hos organisationer som saknar kollektivavtal måste också godkännas av facket. Har de inget avtal får de vända sig till de fack de skulle haft avtal med.

  Men om sanningen ska fram tillfrågas ofta inte facket. En handläggare på AF jag talade med sa att de inte frågar facket eftersom de ”i såna fall skulle säga nej”. Sen kan man tycka att facken borde lägga lite tid på att reglera detta.

  Seden finns det ju givetvis inget hinder att agera generellt mot den lönedumpning och undanträngning fas3 innebär. Borde intressera facket. Men det har heller inte hänt vad jag vet.

  Sen ser det ju olika ut i olika fackföreningar. SKTF / Vision driver ju stenhårt att deras medlemmar ska förhandla individuellt. Det är bra om åtminstone några LO-förbund fortfarande agerar kollektivt. Frågan är vad det gör för de (fd?) medlemmar som tvingas bli företagare. Och hur det agerar med tanke på att många har fler jobb i flera olika branscher. Hur de agerar mot bemanning o s v.

  Är det så att flera fack jobbar med dessa frågor är det ju jättebra. Sist jag hörde av mig till facket och sa att jag hade FA-sedel sa det typ ”synd för dig” och hänvisade mig till Småföretagarna.

 3. Alla placeringar inom Malmö kommun faller in under Kommunals avtalsområde, det är därför som man har möjlighet att stoppa placeringarna där.

  Att man borde göra mer, det kan man väl tycka. Frågan är vad ett generellt arbete innebär. Du tar upp exempel på konkret arbete, det finns fler exempel, så något sker. Sen bedrivs opinionsarbete, kartläggning, forskning osv.

  Idén med Fas 3:s icke-jobb är att det inte har en undanträngande effekt. Med det sagt menar jag inte att det är vare sig bra för den enskilde, arbetsmarknaden eller samhället.

  Vad man gör för fd medlemmar? Väldigt lite, det ligger i naturen för en medlemsorganisation. För egna företagare också väldigt lite, men i Transport har egna åkare till exempel möjlighet att vara organiserade. Det har jag för mig i alla fall. Men jag är inte helt säkert på att det är en bra idé. Som egen företagare kan man inte omfattas av undantaget mot kartellbildning som finns på arbetets marknad. Man säljer inte längre arbete utan tjänster eller varor.

  Det man jobbar mest med är att skapa system för att stänga ute f-skattesedlare och bevara arbetstagar-arbetsgivarrelationen. Arbetet som behöver utföras ska utföras av anställda. Det är nog det viktigaste arbetet som man gör. Man räddar folk från livet med f-skattesedel. Men det är inte vattentätt – flera branscher läcker.

  Men jag tycker frågan är felformulerad, eftersom du redan vet svaret. Det handlar inte vad som görs idag utan vad som borde göras imorgon. Jag tror att lösningen även fortsättningsvis är att förhindra spridningen.

 4. Som sagt, alla placeringar måste godkännas av facket. Avtal eller ej. Det är exempelvis Unionen som godkänt Jobbfabrikens placering i Malmö om jag inte minns fel. Så facken kan stoppa samtliga placeringar. Om viljan finns.

  Konkreta exempel på vad som borde göras:

  Göra som i Malmö kommun och säga nej till att vissa arbetskamrater inte omfattas av kollektivavtal mm (sällsynt)
  Bedriva opinionsbildning (sker inte vad jag vet)
  Vägra låta enskilda medlemmar jobba utan kollektivavtal, lön osv (sker inte vad jag vet)

  Men jag misstänker att facket, åtminstone högre företrädare, inte har särskilt mycket emot fas3:

  http://lotidningen.se/2011/09/02/fackets-rost-starkare-om-fas-3/

  Att iden bakom fas3 skulle vara att den inte tränger utan jobb har jag inte hört förut. Låter konstigt. Det säger sig själv att arbetskraft som inte bara är gratis utan som arbetsgivaren dessutom får betalt för tränger undan jobb. Något det definitivt tränger undan är exempelvis lönebidragsanställningar. Har hört flera handläggare som beklagats sig över detta.

  Vi kan ta ett vanligt exempel. En administratör på en förening har alldeles för mycket att göra. En fas3-deltagare placeras på föreningen för att ”vara behjälplig” (vanligt förekommande, inget ”riktigt jobb”). En till om det är riktigt mycket att göra. Hur länge tror du det dröjer innan de anställer någon? Tror du de tar in någon ny om administratören börjar jobba halvtid? Tror du de tar in någon lönebidragare som kostar en hel del? Om det är en stor arbetsplats och någon slutar, anställer de någon ny för en halv mille om året eller plockar de in en nys fas3 deltagare som de får 50 papp för att sysselsätta? You do the math.

  Det finns en dold undanträngning som kan vara ofantligt stor. Med tanke på att fas3 är en av våra största ”arbetsgivare”. AF har heller ingen som helst koll på undanträngningseffekten. Inte facken heller vad jag vet.

  Jag vet inte om jag tolkar dig fel, men menar du verkligen att en arbetare som gör precis samma sak som alltid, men tvingas ha f-skatt inte längre säljer sitt arbete?

  Själv ser jag mig inte som företagare bara för att jag har f-skatt och jag blir ärligt talat lite provocerad av att andra gör det.

 5. Fast Fredrik, jag hoppas du bara missförstod Thomas – det är väl så att man som egen företagare inte längre i lagens mening anses sälja sitt arbete (och därigenom undantas från kartellagstiftningen) utan alla försök till lönekamp, register osv bland f-skattare skulle kunna slås ner med hänvisning till förbud mot kartellbildning.

  Lägg till det identitetsförändringen som sker när folk i samma bransch blir konkurrenter istället för kamrater, och det är lätt att inse varför F-skattande är en dröm för borgarna.

 6. Jo, säkert. Och det är just det som är problemet. Inget har ändrats. Vi gör exakt samma saker. Vi säljer vårt arbete. Men utan trygghet och utan att kunna organisera oss. För att lagen kallar oss något annat.

 7. Jag förstår problematiken med fas 3. Jag förstår hur undanträngning skulle kunna ske om man inte har en lokal organisation som är på hugget. Jag förstår precis hur absurt det är att få betalt för att inte anställa. Jag förstår också vilka risker som finns skulle det få fortsätta att utvecklas.

  Får fas 3 tränga undan jobb? Nej. Idén är att det inte får göra det. Gör man riktigt jobb ska man ha riktigt jobb. Därav diskussionen om hittepå jobben inom fas 3. Tränger fas 3 undan jobb? ja men då är det felaktiga placeringar.

  Så fas 3 som tränger undan jobb ska inte finnas. Där ska man använda fackligt veto. Men om man använder fackligt veto mot allting, hur länge kommer då det fackliga vetot finnas kvar?

  Jag är med på din sida när det gäller att man kan göra mer. Exemplet från Malmö är bra. Men i grund och botten är fas 3 ett politiskt problem som kräver en politisk lösning. I Göteborg har det rödgröna styret beslutat att inte ha några fas 3 placeringar alls inom staden. (Jag är osäker på om det verkställts än.) Lösningen på fas 3 ligger inom politiken och eftersom fler kommuner än tidigare styrs av rödgröna så ligger också lösningen till stor del inom räckhåll.

  Ok, Fredrik jag fattar att du säljer arbete. Men rent juridiskt och arbetsrättsligt gör du det inte. Där är man företagare och säljer annat.

 8. Att jobb och andra åtgärder trängs undan är uppenbart. Det kommer dessutom att bli ännu värre när förslaget om att man ska få utföra även ordinarie arbete inom fas3 går igenom. Det verkar dock exempelvis Kommunals ordförande som jag länkade till i förra kommentaren, inte ha något problem med.

  Viss kan kommunerna också göra sitt, men det borde intressera facken, som har verktyget att stoppa eländet, också.

  När det gäller vetot skulle jag vilja vända på saken. Snart befinner sig 30 000 människor i en åtgärd där de tvingas utföra arbete utan att omfattas av kollektivavtal. Där vissa jobbar för soc-bidrag eller ingen ersättning alls. Där väldigt många är medlemmar i fackföreningar. Om man inte använder sitt veto i en sån situation, när ska man då göra det?

  När det gäller f-skatt tror jag vi pratar om varandra. De facto gör jag och många andra precis samma saker när vi har anställning och när vi har f-skatt. De jure betraktas vi dock olika. Det intressanta i det här fallet är varken vad jag tycker om detta eller hur lagen ser ut, utan hur facket ser på detta. Betraktar de oss som arbetare eller företagare? Min erfarenhet är tyvärr det sistnämnda.

  Med tanke på att f-skattsedlar ökar lavinartat i allt fler branscher har vi ett problem.

 9. Angående f-skatt och egenföretagare så finns det exempel där man organiserat sådana fackligt. Syndikalisterna var inblandad i en konflikt med taxichafförer som var egna företagare (har jag för mig iaf). Hittar bara denna info: http://www.ainfos.ca/00/mar/ainfos00272.html

  Har också läst någonstans att man haft konflikter bland skogsarbetare som blivit egna företagare. Hittar dock inte vars jag läst om det just för tillfället.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s