Spotifieringens koloniala rötter

Den franske guvernören på Madagaskar, general Galliéni, publicerade 1898 sina tankar om hur en kolonialmakt bäst behärskar en koloni. I boken Report d’ensamble sur la pacification, l’organisation et la colonisation de Madagascar presenterar han två huvudsakliga strategier: våld och politik. Första steget är att krossa befintliga strukturer med hjälp av våld. När kolonialisterna bränt en … Continue reading Spotifieringens koloniala rötter

Parkeringar – spotifiering av staden

Boken Trafikmaktordningen liknar parkeringsplatsen vid en ”anti-byggnad”, en konstruktion som inte skapar någon ny plats, men kräver förstörelsen av redan existerande platser. Intressant tanke. Själv blir jag givetvis frestad att stoppa in parkeringsplatsen i ett spotifieringsschema. [Spotifiering] Att ta något som är gratis, fritt eller allmänt… En stor, öppen och allmän plats i staden. En … Continue reading Parkeringar – spotifiering av staden

Spotifiering i DN

Dagens Nyheter utforskar fenomenet spotifiering. Inga nyheter kanske, men intressant ändå. Om man bortser från de vanliga missförståndet att reklamversionen av en spotifierad produkt skulle vara gratis. Krävs det en motprestation – som att ta del av reklam – är det inte gratis. Du betalar. Men inte med pengar. Åtminstone inte just vid det tillfället. Ingenting är egentligen reklamfinansierat. Du … Continue reading Spotifiering i DN