No Go med Moderaterna

annie_loof_kriminell-2

Anna Kinberg Batra vill införa ”förbud för den, som är kriminell eller har uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende, att befinna sig i ett bestämt område inom en radie om 500 till 1 000 meter från den plats där beteendet ägt rum, till exempel ett torg eller köpcentrum”.

Enskilda poliser ska kunna införa förbudet omedelbart när de anser det vara befogat. Kinberg Batra hoppas att förbudet ska kunna säkra ordningen när det exempelvis säljs knark utanför en förskola.

Vänta nu, kanske vän av en annan typ av ordning tänker, är det inte redan förbjudet att sälja knark utanför förskolor? Jo. Mycket i förslaget täcks redan av lagar och förordningar.

Så varför lägger Kinberg Batra fram förslaget? Handlar det bara om att trumfa över Ygeman och visa att hårdare tag är moderaternas paradgren, ingen annans?

På två viktiga punkter skiljer sig förslaget från befintlig lagstiftning. För det första behöver man inte vara dömd för något för att omfattas av förbudet. Detta är ett avsteg från en mycket viktig och grundläggande rättsprincip, nämligen att ingen är skyldig i statens ögon förrän hon dömds för något brott i en domstol.

Det finns dock redan ett sådant undantag, lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, som ger arrangörer möjlighet att stänga av supportrar som de misstänker kan komma att begå brott. Kinberg Batras förslag skulle alltså innebära att en liknande lag infördes för alla och överallt.

En ännu viktigare skillnad rör formuleringen ”uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende”. Vad innebär det egentligen? Hade det bara rört sig om brott hade hon ju kunnat skriva det. Och, som vi tidigare kommit fram till, är det redan förbjudet att begå brott. Det måste alltså vara andra saker, som idag inte är förbjudna, som avses.

Förslaget påminner en hel del om den brittiska lag som heter ”Antisocial Behaviour, Crime and Policing Bill”. Den har använts för allt mellan att hindra folk att dricka alkohol på offentliga platser, stoppa soppkök, hindra ungar från att spela fotboll på gatan, skingra politiska protester och en mycket lång rad andra saker.

2014 föreslogs en skärpning av Antisocial Behaviour, Crime and Policing Bill. Fler beteenden borde enligt förslaget betraktas som ”asociala”. Alla som var tio år eller äldre borde förhindras att på offentliga platser ”besvära, irritera eller delta i aktiviteter som kan komma att besvära eller irritera andra personer”. Människor som ändå gjorde detta skulle kunna dömas till samhällstjänst, personer som har fått boende genom sociala myndigheter skulle kunna vräkas och vid riktigt allvarliga fall av ”asocialt beteende” skulle de kunna bli fråga om upp till två års fängelse.

Trots stort stöd i överhuset gick skärpningen av lagen som tur är inte igenom. Hur det blir med Kinberg Batras förslag återstår att se. Det kan hursomhelst vara en bra idé att fundera lite krig vilka som kan komma att anses bete sig ”särskilt otrygghetsskapande”. Tiggare, gatumusikanter, hemlösa, politiska aktivister?

Vilka aktiviteter och beteenden som är tillåtna i dag kommer att bli förbjudna imorgon? Vilka straff kommer att utdömas, inte av en domstol, utan av en konstapel på stan?

Exkluderande design: Hamburgdrama i tre akter

gabenzaun-hamburg-1

Fick tips om ett exkluderande drama i Hamburg. Hittills har det blivit tre akter:

  1. Någon sätter upp ett staket för att hindra människor att ligga och sitta på ett betongfundament vid Hamburger Hauptbahnhof.
  2. Någon annan förvandlar staketet till en plats där det går att lämna gåvor till behövande.
  3. Någon ytterligare rensar staketet från gåvorna.

To be continued (förmodligen)…

Det blir en bok om exkluderande design

I höst kommer det ut en bok om exkluderande design på Verbal förlag. Det blir givetvis en hel del från uppsatsen, men också en del nytt.

Tack alla ni som läser, kommenterar och skickar bilder. Tack vare bland annat er är exkluderande design numera ett känt fenomen.  När jag började skriva fanns det knappt ett namn. Än mindre någon diskussion. Visst diskuterade kriminologer och arkitekter ämnet, men i samhällsdebatten lös det med sin frånvaro. Så är det inte längre. Så kommer det aldrig mer att bli.

 

Kuddkrig mot exkludering

ad_233289612

Ett antal ”Anti-homless-spikes” har tagits bort utanför en byggnad i Manchester efter omfattande och fyndiga protester. Boende i området retade sig på spikarna och började lägga dig kuddar, täcken och smörgåsar. Någon gjorde också en skylt med texten ”Take a seat and have a bite to eat”.

Om det var skammen eller den negativa uppmärksamheten som påverkade vet jag inte, men efter några dagars protester tog de som satt upp spikarna bort dem.

Aktioner som den här är bra av flera skäl. Den är solidarisk och den får bort bort spikarna. Men den riktar också uppmärksamhet mot de problem, klyftor och maktrelationer som exkluderande design av den här typen försöker dölja.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Läs mer:

The Message is the Medium – Exkluderande design ur ett ideologikritiskt perspektiv

Exkluderande design: Kastrup, Köpenhamn

Martin skickade den här bilden från tågstationen vid Köpenhamns flygplats Kastrup.

Bänkarna är av samma typ som stationerna i Citytunneln i Malmö, men utan ryggstöd.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Läs mer:

The Message is the Medium – Exkluderande design ur ett ideologikritiskt perspektiv

 

Exkluderande design: Brooklyn Bridge Station, New York

Nevvan

Ayman skickade den här bilden från New York. En klassiker i stadens tunnelbana.


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Läs mer:

The Message is the Medium – Exkluderande design ur ett ideologikritiskt perspektiv

Exkluderande design: Havanna, Kuba

 

Martin tog den här bilden utanför ett kontor i Kubas huvudstad Havanna


Exkluderande design är platser eller föremål som konstruerats för att hålla vissa människor borta. Det kan handla om att fastighetsägare, kommuner eller förvaltare vill köra iväg migranter, hemlösa eller fattiga missbrukare. Det kan handla om bänkar som lutar så de inte går att sova på dem eller om spikar eller taggtråd som sätts upp där hemlösa brukar sova eller om hög musik som spelas eller vatten som sprutas för att jaga iväg människor.

Läs mer:

The Message is the Medium – Exkluderande design ur ett ideologikritiskt perspektiv